Inloggen


Het laatste nieuws bij de Itembank Biologie


8 juni 2015 | versie 4 van itembank verschenen

Per vandaag is de nieuwe versie 4 van de WinToets-itembank als download in deze site beschikbaar gekomen. Binnenkort kondigen we ook de nieuwe versie voor Quayn-gebruikers aan.


31 januari 2015 | Bionieuws

In het 'Bionieuws' 2 van 31-01-2015 is in het artikel 'Noviteiten voor in de klas' een interview met Jan Willem Noordenbos te lezen over de NVON Biologie Itembank. Dit interview werd gedaan tijdens de NIBI-conferentie in Lunteren.

Klik op de afbeelding voor het artikel.

Artikel 'Noviteiten voor in de klas'


16 januari 2015 | infoboekje NVON itembank

Tijdens de NIBI-onderwijsconferentie in Lunteren is een nieuw informatieboekje over de NVON-Biologie-itembank gepresenteerd.

Het informatieboekje bevat naast algemene informatie een overzicht van alle onderwerpen en subonderwerpen met hun afkortingen, die in de itembank gebruikt worden. Het informatieboekje is gemaakt om naast de computer te gebruiken als een toets wordt samengesteld.

Tegen portokosten te bestellen via e-mail bij jw@noordenbos.nl