Inloggen


Voorbeelden van vragen en vraagtypes

Enkele voorbeeldvragen uit de itembank:

BEHEERONDERDEEL WTMAAK

[ een vraag wordt getoond ]

[ afdrukken naar papier gaat via een instelwizard ]

[ uitfilteren gaat op basis van al aanwezige metadata ]

ONLINE AFNAME IN WEBSITE, QUAYN OF ELO

[ afname via HTML5-player voor gebruik in elo of Quayn ]

[ voorbeeld van een meerkeuzevraag met één bron | online weergave | WTFlash-player ]

[ voorbeeld van een gatentekstvraag met één bron | online weergave | WTFlash-player ]

[ voorbeeld van een gatentekstvraag met één vergrote bron | online weergave | WTFlash-player ]

[ voorbeeld van een meerkeuzevraag met tabel als bron | online weergave | WTFlash-player ]

[ voorbeeld van een open vraag met één bron | online weergave | WTFlash-player ]

NETWERKAFNAME VIA WTAFNAME

[ via WTAfname 5.0 ]

[ afname van meerkeuze vraag met bron | netwerkafname 4.0 ]

[ voorbeeld van een Flash-bron, door de leerling te bekijken vanuit WTAfname 4.0 in het netwerk ]