Inloggen


Veel gestelde vragen

Gebruikerservaringen in de vorm van vragen en antwoorden.

*

Beeldscherm-lezen - Vergroting - Dyslectisch

Vraag: Hoe ga je om met leerlingen die slecht van beeldscherm kunnen lezen?
Antwoord: Deze leerlingen krijgen de toets op papier, eventueel uitvergroot, maar beantwoorden de toets op de computer. In het welkomstscherm kiezen zij voor hun toets met het achtervoegsel papier. Deze toets heeft wel een ander wachtwoord dan de "normale toets", maar de gegevens worden op de zelfde manier opgeslagen zodat het in WTAnalyse geen verschil maakt.
In het tabblad Project-Instellingen-Tijdens- moet bij de papieren versie de vakjes:  Items door elkaar en  Antwoorden door elkaar NIET aangevinkt zijn.

*

Grote stukken tekst en/of ingewikkelde schema's.

Vraag: Leerlingen lezen grote stukken tekst liever van papier.
Antwoord: Op een bijlage die bij de toets uitgedeeld wordt, worden grote stukken tekst en/of ingewikkelde schema's afgedrukt.
Vuistregel: Tekstblokken van meer dan 12 regels vallen onder de categorie “grote tekst”.

*

Grote groepen

Vraag: Wat doe je als het aantal leerlingen groter is dan het aantal beschikbare PC's?
Antwoord: 2 groepen formeren met een wissellokaal. Helaas blijkt het noodzakelijke te zijn om goed te controleren of leerlingen hun mobiel tijdens de afname van de toets maar ook tijdens hun verblijf  in het wissellokaal niet gebruiken.

*

Inzien eigen werk

Vraag: Na afloop wil een leerling zijn eigen werk kunnen inzien.
Antwoord: Twee dingen zijn hiervoor belangrijk.
Ten eerste: De leerling moet zijn eigen naam en cluster uit een keuzelijstje kiezen. Typt hij/zij zijn/haar eigen naam in, dan zal in een grote groep altijd een aantal leerlingen zijn die dat een tweede keer net iets anders hun naam bij het inloggen invullen. Zij maken de toets dan opnieuw i.p.v. hun toets na te kijken. Iets dergelijks doet zich ook voor als de leerling kan kiezen uit of een klas of een cluster. Ondanks instructie doen elke keer een aantal leerlingen ook dat fout.
Ten tweede: In het tapblad NA AFLOOP – aanvinken: Toets mag maar 1 keer gemaakt worden en mag na afloop 1 x worden ingezien.
Plaatjes keuzelijstje – Plaatjes tabblad NA AFLOOP

*

Afkijken: kleine vormen van fraude

Vraag: Hoe ga je afkijken tegen.
Antwoord: Sommige leerlingen kunnen het niet laten te kijken bij zijn/haar buurman. Door het husselen van de alternatieven en door het husselen van de vragen is deze vorm van kleine fraude makkelijke te voorkomen. Bij leerlingen die ook met een papieren versie werken maken een werk met achtervoegsel "papier" waar de optie husselen is uit gezet.
Kleine schotjes tussen de computers om de verleiding zo klein mogelijk te maken helpen ook.

*

Leerlingen gebruiken naar internet om aan antwoorden te komen.

Vraag: Hoe voorkom je dat leerlingen op internet naar antwoorden zoeken en/of via internet met elkaar communiceren.
Antwoord:
Mogelijkheid 1:
Aanvinken van de optie ‘Windows toetsen blokkeren’ door te kiezen voor project
à instellingen à aanpassingen à Windows toetsen blokkeren
Mogelijkheid 2: De docentencomputer heeft een meekijkprogramma. Hierbij is precies te volgende wat elke leerling achter de computer doet.

*

Opbouw van de toets.

Vraag: Gaat door husselen gaat de opbouw van de repetitie toch verloren?
Antwoord: Met infoschermen, items zonder vraag, kan de toets in delen worden gesplitst; er wordt alleen tussen de infoschermen gehusseld.

*

Online afnemen

Vraag: Kan ik de toetsen ook online afnemen in mijn elo (Magister, itslearning, Moodle, e.d.)?
Antwoord: Ja, je hebt daarvoor de EXPERT-versie nodig van WinToets 4. Exporteer via Bestand | Exporteer | ELO, naar de eigen elo. Upload deze zip naar je elo en koppeld ie daar. Werk je vanuit Magister, dan kun je het behaalde cijfer ook direct opnemen in de juiste periode van het rapport.
Afname en verwerking van de online analyses kan ook binnen de cloudomgeving Quayn.
>> Meer over gebruik binnen elo's
>> Handleiding per elo

*

Afnemen via een tablet

Vraag: Kan ik de toetsen ook afnemen op een iPad?
Antwoord: Ja, mits je beschikt over de omgeving Quayn. De APP hierbij is vanaf eind januari 2012 gratis op te halen in de APP Store van Apple.
>> Meer over Quayn

*